เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/10/2017 เวลา  : 14:31 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1910171431XSLTN1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save