เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมและฝั่งกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมและฝั่งกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/11/2017 เวลา  : 16:19 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1311171619H49QJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save