เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/11/2017 เวลา  : 15:48 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 3011171548NKDMY1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save