เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เทศบาลเมืองดอกคำใต้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/12/2017 เวลา  : 14:38 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2212171438HJLCU1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save