เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/12/2017 เวลา  : 15:51 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2512171551JFE8A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save