เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/12/2017 เวลา  : 08:51 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 26121708514UHBJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save