เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/01/2018 เวลา  : 15:15 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1901181515D4W7M1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save