เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ให้ใช้แผนกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ให้ใช้แผนกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/02/2018 เวลา  : 14:28 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0102181428VYKNL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save