เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/02/2018 เวลา  : 14:14 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0602181414FVPHX1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save