เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/02/2018 เวลา  : 15:18 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 19021815187HAUF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save