เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/02/2018 เวลา  : 15:37 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1902181537B3ZC41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save