เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 23/02/2018 เวลา  : 14:14 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 230218141464IJG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save