เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและโรงจอดรถเทศบาลเมืองดอกคำใต้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและโรงจอดรถเทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/03/2018 เวลา  : 16:36 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0703181636AX86Z1.PDF
โหลด2 : 0703181636AX86Z2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save