เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่1 รอบเดือนเมษายน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/04/2018 เวลา  : 09:45 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2704180945AURG71.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save