เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/04/2018 เวลา  : 11:29 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 3004181129MRVHF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save