เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 23/05/2018 เวลา  : 15:11 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2305181511GOLTX1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save