เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประม

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/05/2018 เวลา  : 09:29 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2505180929C5WZM1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save