เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบปร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/05/2018 เวลา  : 15:13 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 3005181513VBGYT1.JPG
โหลด2 : 3005181513VBGYT2.JPG

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save