เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการเสริมผิวถนน คสล.สว่างอารมณ์-แม่อิง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 กำหนดราคากลางงานโครงการเสริมผิวถนน คสล.สว่างอารมณ์-แม่อิง หมู่4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/06/2018 เวลา  : 11:55 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0606181155BKQOD1.PDF
โหลด2 : 0606181155BKQOD2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save