เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง รับสมัครสอบการเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุุบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 รับสมัครสอบการเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุุบาล ประจำปีงบประมาณ 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/06/2018 เวลา  : 15:56 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 20061815563OUXL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save