เรียน เทศบาลเมืองอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศูนย์พัฒนาอาชีพ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศูนย์พัฒนาอาชีพ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/07/2018 เวลา  : 16:51 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1107181651AVT2L1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save