เรียน เทศบาลเมืองอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกค

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/07/2018 เวลา  : 14:18 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2607181418MZ7KL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save