เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ4 ดอนศรีชุม สถานที่ก่อสร้าง ซ4 ดอนศรีชุม หมู่8 ต.ดอนศรีช

  เนื้อหาโดยย่อ :
 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ4 ดอนศรีชุม สถานที่ก่อสร้าง ซ4 ดอนศรีชุม หมู่8 ต.ดอนศรีชุม อ ดอกคำใต้ จ พะเยา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/09/2018 เวลา  : 17:05 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1009181705WMHJB1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save