เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศจ้างเหมาทำการขุดหลุมและฝังกลบขยะ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศจ้างเหมาทำการขุดหลุมและฝังกลบขยะ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/10/2018 เวลา  : 16:57 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 09101816572TEXH1.PDF
โหลด2 : 09101816572TEXH2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save