เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/10/2018 เวลา  : 09:14 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1010180914SD7EO1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save