เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง การประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล (โรงจำนำ)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล (โรงจำนำ) เทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/08/2017 เวลา  : 15:08 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 21081715088HKDU1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save