เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/10/2018 เวลา  : 15:00 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1010181500WHIQB1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save