เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศจ้างเหมาฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศจ้างเหมาฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/10/2018 เวลา  : 16:28 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1710181628SNH5G1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save