เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/10/2018 เวลา  : 16:03 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1810181603UHD6A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save