เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/11/2018 เวลา  : 15:46 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0211181546G3KI91.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save