เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง จ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ โดยวิธีคัดเลือก

  เนื้อหาโดยย่อ :
 จ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ โดยวิธีคัดเลือก


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/12/2018 เวลา  : 16:18 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 0412181618R4ZGJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save