เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/12/2018 เวลา  : 09:49 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 1412180949LPRKS1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save