เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/08/2017 เวลา  : 16:21 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2808171621WP3GF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save