เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/12/2018 เวลา  : 15:37 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 2012181537F6BXT1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save