เรียน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
  เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/10/2017 เวลา  : 08:57 น. โดย  : เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โหลด1 : 19101708572HPY61.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save