เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
รูปเเบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับเมือ).pdf
รูปเเบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับเมือง) เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้.pdf
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ...pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็น.pdf
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.pdf
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
pdf
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง.pdf
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.หลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.pdf
ประกาศเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม.pdf
ประกาศ ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ.pdf
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
^