เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ประกาศให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).pdf
ประกาศให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศ ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องภิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdf
ประกาศ ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
pdf
ประกาศการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ.pdf
ประกาศการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมเเซม.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยาง ซ 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ.pdf
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง.pdf
ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศ(ร่าง)ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ.pdf
ประกาศ(ร่าง)ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,5 หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้าน ดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
^