เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังฯ.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล. และถนนคสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563
pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน.pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ1 คัน.pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
แจ้งยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ.pdf
แจ้งยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศ ยื่นแบบเเละชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564.pdf
ประกาศ ยื่นแบบเเละชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
pdf
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
pdf
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ.pdf
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ.pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน.pdf
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุม ซ.1 ศรีชุม ซ 2 บ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
จ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้.pdf
จ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf
เรื่อง ประกาศขยายเวลาบัญชีรายการที่ดิน.pdf
เรื่อง ประกาศขยายเวลาบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
pdf
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะ.pdf
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศจะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน.pdf
ประกาศจะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 ศรีชุมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
เรื่อง ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา.pdf
เรื่อง ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 - ศรีชุม ซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวด
pdf
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะ.pdf
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาล.pdf
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
^