เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ชุมภู

  รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นางอรทัย สายทน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

^