เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^