เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลดอกคำใต้ มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลบุญเกิดทั้งตำบล ตำบลสว่างอารมณ์ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลดอนศรีชุม และบางส่วนของตำบลดอกคำใต้
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลดอกคำใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2510[1] และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้รับการฐานะเป็นเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันนที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีนายจีรเดช ศรีวิราชดำรงตำเเหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ ตั้งอยู่ เลขที่1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

ติดต่อหน่วยงาน  ......เทศบาลเมืองดอกคำใต้  เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120  

โทร..054-491-490 
Email.....4560501@dla.go.th
https://th-th.facebook.com/...taitownmunicipality/

 
^