Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1031475 View view 34.228.143.13 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : 17 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต
บันทักเมื่อ 18/05/2018  จำนวนผู้เข้าชม 313 ครั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงวันเด็กแห่งชาติ 2562
 04/01/2019
 11:15 น.รายงานติดตามเเละประเมินผลแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561
 14/12/2018
 10:14 น.RUN IN LOVE ครั้งที่ 1
 18/10/2018
 14:31 น.ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างเกิน 5 ปี
 05/10/2018
 16:27 น.13 ตุลาคม วันตำรวจเเห่งชาติ
 02/10/2018
 09:01 น.ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 14/09/2018
 11:10 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำเดือน กันยายน 2561
 07/09/2018
 09:04 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โ
 14/08/2018
 09:23 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา
 06/08/2018
 15:38 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เลขที่ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054-491490
ติดต่อผู้ดูแล 4560501@dia.go.th/login
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo